Skip to main content

Suomessa puheterapiaa antavat sekä julkisen tahon puheterapeutit (hyvinvointialueiden puheterapeutit oman kunnan tai kaupungin terveystoimessa) että yksityisen puolen puheterapeutit, jotka tarjoavat puheterapiaa oman terveystoimen maksusitoumuksella, Kelan maksusitoumuksella, vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla tai omakustanteisesti.

Miten puheterapiaan pääsee?

Kun vanhemmalla, varhaiskasvatuksessa tai muussa lapsen lähiympäristössä herää huoli lapsen kielellisestä kehitysestä, ohjautuu lapsi usein oman neuvolan tai lääkärin lähetteen kautta puheterapeutin arvioon. Puheterapeutti arvioi lapsen vuorovaikutusta, kielellisiä taitoja ja puheen kehitystä. Jos lapsella todetaan puheterapian tarve, määritellään samalla myös se, kuinka tiivistä ja pitkäaikaista puheterapiaa tarvitaan. Tässä vaiheessa mieleen saattaa nousta kysymyksiä: miten lapsi pääsee puheterapiaan, mistä löytää lapselle puheterapeutti ja kuinka kauan puheterapia kestää?

Puheterapia terveystoimessa

Mikäli lapsen puheterapian tarve on vähäinen/kohtalainen tai arvioidaan, että puheterapian tarve kestää verrattain vähän aikaa (yleensä alle vuoden), lapsi jää usein oman terveystoimen puheterapeutin asiakkaaksi.

Jos oman terveystoimen puheterapeuttien resurssit eivät riitä puheterapian toteuttamiseen tai tarvitaan erityisosaamista, jota jollakulla yksityisellä puheterapeutilla on, voi oma terveystoimi myöntää maksusitoumuksen puheterapiaan, jolloin perhe saa itse valita puheterapeutin yksityisten puheterapeuttien joukosta.

Kelan puheterapia

Jos lapsella todetaan suuri puheterapian tarve ja/tai puheterapia tulisi kestämään kauan, omassa terveystoimessa lähdetään yleensä hakemaan puheterapiaan maksusitoumusta Kelasta. Tällöin perhe saa itse valita puheterapeutin yksityisistä palveluntuottajista. Puheterapia Kelan kustantamana on Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jota saadakseen täytyy täyttää tietyt kriteerit, joista saat lisätietoa täältä. Jos lapselle haetaan puheterapiaa Kelan maksusitoumuksella, tulee perheen tehdä siitä hakemus Kelaan. Löydät hakemuslomakkeen ja lisätietoa täältä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto tai kuntoutussuunnitelma. Lääkärin lausunto on välttämätön Kelan kustantamalle puheterapialle, joten huolehdi siitä, että lapsi saa lääkäriltä lausunnon puheterapiaa varten. Pelkkä puheterapeutin lausunto ei riitä!

Puheterapia itse maksaen

Muistatahan, että puheterapiaan voi tulla myös itse maksaen. Puheterapeutti voi antaa teille tietoa ja ohjeistaa sopiviin harjoituksiin ja toimenpiteisiin kotona. Joskus muutamankin terapiakerta tai vanhemman ohjauskerta tekee suuren muutoksen!

Leave a Reply

two × two =