TUTUSTU ILONAAN

Toiminimi: Puheterapia Valonen

Olen valmistunut puheterapeutiksi kesällä 2014 ja työskennellyt siitä asti yksityisellä sektorilla kuntouttavana puheterapeuttina. Asiakkaani ovat päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia, joilla on puheen, kielen ja vuorovaikutuksen haasteita. 

Minulle tärkeitä arvoja ovat avoimuus, luovuus, kehittyminen ja leikkisyys. Puheterapeutin työssä on mielestäni olennaista hyvän terapiasuhteen luominen ja ylläpitäminen, yhteistyö lapsen lähiympäristön kanssa sekä rohkeus yrittää ja myös erehtyä. Leikki, piirtäminen, kirjat ja laulaminen ovat minulle tärkeitä työkaluja. Käyn säännöllisesti täydennyskoulutuksissa ja haluan kehittää omaa ammatillista osaamistani.

— Ilona

Ilona vapaa-aika

AMMATILLISIA LISÄKOULUTUKSIA, JOITA ILONA ON KÄYNYT:

 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet 
 • Kehitykselliset neuropsykiatriset oirekuvat
 • Terapeuttisuuden peruspalikat ja lasta kuunteleva leikki puheterapeutin työvälineenä 
 • OPT: Assessment Program Plan Developed 
 • Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä 
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
 • Lasten suunalueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus
 • Mielekkään kielen resepti- lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaminen puheterapiassa
 • Laulupiirtämisen perusteet
 • Yhteisön ohjaus 
 • Go Talk Now
 • PRT- pivotal response training