Tutustu Roosaan

Toiminimi: Puheterapia Proosa

Moi kaikki. Mun nimi on Roosa, ja mä oon puheterapeutti. Olen valmistunut puheterapeutiksi syksyllä 2013 ja työskennellyt siitä lähtien yksityisellä sektorilla kuntouttavana puheterapeuttina lasten ja nuorten parissa. Eniten kokemusta minulla on epäselvän puheen, pragmatiikan, puheen ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen kuntouttamisesta. Käytän terapiassa aktiivisesti lapsen tarpeiden mukaan piirtämistä, kuvia, tukiviittomia, kommunikointikansioita ja kommunikointisovelluksia. Puheterapiassa voidaan pelata, leikkiä, tehdä näytelmiä, piirtää, keskustella tai vaikka pelata sählyä. Terapiaa on yhtä monenlaista kuin on lapsiakin.

Minulle tärkeää puheterapiassa on lämmin, luottamuksellinen ja huumorintäyteinen terapiasuhde lapsen kanssa. Terapia voi mielestäni olla yhtä aikaa sekä hauskaa että tuloksellista. Tavoitteenani on auttaa lapsia taitojen oppimisessa jopa ikään kuin huomaamatta, hauskojen terapiahetkien ja arjen kuntoutuksen myötä. Lapsen lähiympäristön ohjaus kohti kuntouttavaa arkea on myös oleellinen osa puheterapiaa.

— Roosa

AMMATILLISIA LISÄKOULUTUKSIA, JOITA ROOSA ON KÄYNYT:

 • PECS (taso 1)
 • OPT (taso 2)
 • PRT-menetelmä
 • Lasten pragmaattisten taitojen kehitys, arviointi ja kuntoutus
 • Lukitaidot ja vahvuudet huomioonottava kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
 • Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä
 • Puhemotoriikan perusteet
 • Prosodiset menetelmät puhemotoriikan kuntoutuksessa
 • Mielekkään kielen resepti – Vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaminen puheterapiassa.
 • Lasten suualueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus
 • Mitä jokaisen terapeutin tulisi tietää syömispulmien selättämisestä
 • TAIKE-taulusto kommunikointivälineenä
 • Tukiviittomien alkeet- ja jatkokurssi
 • ICF toimintakyky