Tietosuojakäytäntömme

Arvostamme palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä ja pyrimme tarjoamaan turvallisen ja varman käyttökokemuksen. Tältä sivulta löydät tietosuojakäytäntömme, jossa kerromme tarkemmin miten tämän saavutamme. Laadittu syyskuu 2023. Viimeisin muutos 16.10.2023.

Sanoittain Oy:n rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä.

 • Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
 • Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
 • Avoimesti ja oikein kerätty data hyödyttää palvelun käyttäjää eikä loukkaa hänen yksityisyyttään.
 • Käytämme dataa palveluiden toimittamiseen, asiakaspalveluun ja markkinoinnin kuten uutiskirjeiden lähettämisen perustana.

Huom! Potilas- ja asiakasrekisteriseloste antaa tarkempaa tietoa, kun käsitellään terveystietoja. Tämä tietosuojakäytäntö koskee muita henkilötietoja, jotka ovat markkinointitarkoituksiin, asiakashankintaan ja muiden palveluiden kuten verkkokaupan pyörittämiseen tarkoitettuja.

Kuka käsittelee henkilötietojani ja yhteystiedot

Rekisterin ylläpitäjänä toimii Sanoittain Oy.

Sanoittain Oy
Osoite: Läntinen pitkäkatu 33, 20100 Turku
Sähköposti: tuire.vimpari@sanoittain.fi
Puhelinnumero: 0408323171

Keräämme erilaisia tietoja palveluidemme toiminnan varmistamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseksi, sähköisten palveluiden tekniseen toteuttamiseen ja käyttäjien vapaaehtoisesti antaman suostumuksen perusteella.

Palvelun kehittämiseksi seuraamme palveluun liittyvää yleistä käyttödataa. Näin tiedämme, mikä palvelussa kiinnostaa ja voimme kehittää palvelua entistä paremmaksi.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme käyttäjästä vain tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää mitä tietoja käyttäjästä kerätään milloinkin. Keräämme erikseen potilas- ja asiakasrekisteriä (lue tämän tarkempi rekisteriseloste täältä) sekä markkinointi-/verkkopalvelurekisteriä.

 • Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, some-tili ja mahdollinen itse kirjoitettu viesti.
 • Verkkopalvelun sanottain.fi käyttöön liittyviä tietoja kuten käydyt sivut ja muut metriikat. Osa tiedoista saattaa olla yhdistettävissä henkilötietoihin evästeet hyväksymällä.
 • Käyttäjän yhteydenoton edellyttämät lisätiedot
 • Kyselyihin annetut tiedot käyttäjän suostumuksella.
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään suostumus erikseen. Tietoa evästeistä täältä.

Mistä keräämme tiedot?

Markkinointi-/verkkopalvelurekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Käyttöä seurataan Google Analytics-ohjelmalla (henkilötietojen käsittelijä). Google Analyticsin ja vastaavien mahdollisten tulevien ohjelmistojen avulla analysoimme palvelun käyttöä. Käyttämämme palvelut noudattavat EU:n ehtoja henkilötietojen käsittelyn suhteen.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan myös rekisteröidyn pyynnöstä.

Kenelle tietojani luovutetaan ja kolmansien osapuolien tiedonkerääminen?

Henkilötietoja ei luovuta eikä myydä konsernin ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille. Käyttämämme ohjelmistot valitaan mahdollisuuksien mukaan niin, että tiedot säilytetään EU:n sisällä, joissakin tilanteissa varmuuskopiot saattavat kuitenkin asua EU:n ulkopuolella. Valitsemme palveluntuottajat tarkkaan, jotta he ovat sitoutuneet suojaamaan henkilötiedot riittävällä varmuudella.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada nähtäväksi tallennetut tiedot.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista.
 • Oikeus tulla unohdetuksi eli poistaa tiedot. Huom. lue potilas-ja asiakastietorekisteri läkisääteisen rekisterin oikeuksien suhteen.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Huom. lue potilas-ja asiakastietorekisteri läkisääteisen rekisterin oikeuksien suhteen.

Jos sinulla tulee mitään kysyttävää yllä oleviin asioihin, ole yhteydessä tuire.vimpari@sanoittain.fi.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jokaisella rekisteröidyllä asiakkaalla/potilaalla on tiettyjä lain takaamia oikeuksia.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • laki (mikä)
 • julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja mahdollisiin tuleviin asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito tai markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä ole yhteydessä Tuire Vimpariin tuire.vimpari@sanoittain.fi

Lue Potilas- ja asiakasrekisteri täältä.