TUTUSTU ANNAAN

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016 ja työskennellyt valmistumiseni jälkeen pääasiassa julkisella sektorilla lastenneurologisten asiakkaiden parissa. Ammatinharjoittajana aloitin syksyllä 2021. Taustaltani olen kulttuurintutkija (FM), ja olen aikaisemmin toiminut mm. opetustehtävissä ja vapaana kirjoittajana. Rakastan musiikkia ja konsertteja, merta ja puita, kissoja ja kirjastoja.

Luottamus, turvallisuudentunne ja jaettu ilo ovat minulle terapiassa kaiken perusta. Työotteeni on voimavaralähtöinen, ja hyödynnän terapiassa lapsen kiinnostuksenkohteita ja vahvuuksia. Kaikkein parasta on, kun huomaa lapsen oppivan uutta ja alkavan vähitellen luottaa omiin kykyihinsä.

Yhteistyö lapsen lähipiirin – vanhempien, opettajien ja varhaiskasvattajien – kanssa on minulle erittäin tärkeää. Terapeutti on kanssakulkija. Lähdetään yhdessä etsimään ratkaisuja arjen haasteisiin!

— Anna

TÄRKEIMPIÄ AMMATILLISIA LISÄKOULUTUKSIA, JOITA ANNA ON KÄYNYT:

  • Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja
  • PRT-menetelmä
  • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
  • Läheisen ohjaus terapiatyössä
  • Puheterapiaa – kenelle, millaista, paljonko?