Puheterapiaa Turun seudulla

Sanoittain Oy – Sana sanalta kohti toimivaa kommunikaatiota

Tarjoamme puheterapiapalveluja asiakaslähtöisellä ja ystävällisellä otteella. Vastaanottomme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Turun keskustassa, mutta toteutamme puheterapiaa paljon myös asiakkaiden erilaisissa arkiympäristöissä.

aikuiset puheterapia

PALVELUT

Toimimme Kelan palveluntuottajana, jolloin voit hakeutua meille puheterapiaan mikäli sinulla on Kelan maksusitoumus tai hakemus sitä varten on vireillä Kelassa. Tarjoamme puheterapiaa myös sairaanhoitopiirin, kaupunkien ja kuntien maksusitoumusasiakkaille sekä itsemaksaville asiakkaille. Puheterapia voi toteutua tarpeen mukaan vastaanotolla, kotona, koulussa, päiväkodissa tai muussa arjen ympäristössä.

Toteutamme puheterapiaa suomen kielellä. Puhetta tukevina ja korvaavina keinoina käytämme muun muassa tukiviittomia ja kuvakommunikaatiota. Pääasiallinen kohderyhmämme ovat lapset ja nuoret, mutta teemme töitä myös aikuisten kanssa.

MIKSI PUHETERAPIAAN?

viivästynyt kielen ja/tai puheen kehitys
oraali- ja puhemotoriikan pulmat, epäselvä puhe ja äännevirheet
kehitysvammoihin tai autismiin liittyvät kommunikaatiovaikeudet
kuulovammoihin liittyvät kommunikaatiovaikeudet
änkytys tai sokellus
lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
valikoiva puhumattomuus (selektiivinen mutismi)
ongelmat syömisessä ja/tai nielemisessä
aivoinfarktin tai aivoverenvuodon aiheuttama afasia tai dysartria

PUHETERAPIA

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa laillistettu puheterapeutti. Puheterapian tavoitteena on parantaa lapsen tai aikuisen kommunikaatio- ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä. Puheterapialla kuntoutetaan erilaisia vuorovaikutuksen, kommunikaation, kielen, puheen, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia sekä äänen häiriöitä ja nielemisen vaikeuksia.

Terapiaprosessin alkuvaiheessa tehdään yhdessä asiakkaan ja / tai omaisten kanssa terapiasuunnitelma, jossa sovitaan tarkemmin yksilöllisistä tavoitteista sekä toimintatavoista. Puheterapiassa asiakasta sekä hänen lähipiiriään ohjataan toimimaan niin, että kommunikaation ja toimintakyvyn haasteet haittaisivat mahdollisimman vähän ja asiakkaan voimavarat saataisiin paremmin käyttöön. Kuntoutuksessa ensiarvoisen tärkeää on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä.

Puheterapiaa kustantavat Kela (www.kela.fi), sairaanhoitopiirit, kunnat sekä vakuutusyhtiöt. Tällöin kuntoutus pohjautuu puheterapeuttiseen arvioon, joka on useimmiten tehty perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Myös omakustanteisesti voi hakeutua puheterapiaan.

lapset puheterapia

TERAPEUTIT

Tuire Vimpari

Puheterapeutti, FM

tuire.vimpari (a) sanoittain.fi
0408323171

Erityiset osaamisalueet ja mielenkiinnon kohteet kuntoutuksessa:
- pienten lasten varhainen vuorovaikutuksen, kielen ja puheen kuntoutus
- valikoiva puhumattomuus
- äänteelliset ja puhemotoriset vaikeudet

Lue lisää terapeutista

Taru Liimatta

Taru Liimatta

Puheterapeutti, FM

taru.liimatta (a) sanoittain.fi
0413102785

Erityiset osaamisalueet ja mielenkiinnon kohteet kuntoutuksessa:
(tulossa)

Iris Lehtiö

Puheterapeutti, FM

iris.lehtio (a) sanoittain.fi
0406727177

Erityiset osaamisalueet ja mielenkiinnon kohteet kuntoutuksessa:
- pienten lasten varhainen vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kuntoutus
- autisminkirjon kuntoutus
- äänteelliset ja puhemotoriset vaikeudet

Lue lisää terapeutista

Ilona

Ilona Valonen

Puheterapeutti, FM

ilona.valonen (a) sanoittain.fi
0458017044

Erityiset osaamisalueet ja mielenkiinnon kohteet kuntoutuksessa:
- autismikirjon kuntoutus

Lue lisää terapeutista

Haluatko lisätietoja työmahdollisuuksista Sanoittain Oy:ssä? Ota yhteyttä: tuire.vimpari(a)sanoittain.fi

YHTEYSTIEDOT

Sanoittain Oy

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
info@sanoittain.fi
Y-tunnus: 3213945–3