Tutustu Tuireen

Sanoittain Oy:n perustaja

Olen valmistunut Turun yliopistosta keväällä 2016 ja työskennellyt siitä asti yksityisellä sektorilla kuntouttavana puheterapeuttina, ensin työntekijänä ja alkuvuodesta 2019 alkaen yrittäjänä. Sanoittain Oy:n perustin kesällä 2021.

Puheterapeuttina toimin aidosti yhteisöllisellä otteella, asiakasta ja lähiympäristöjä kuunnellen. Toteutan puheterapiaa mielelläni asiakkaan arjen tilanteissa ja hänelle tärkeissä paikoissa. Pidän olennaisena sitä, että yhteistyö on innostavaa ja ilo on mukana tekemisessä. Mielestäni parasta työssä on nähdä miten asiakkaat kehittyvät ja onnistuvat!

Täydennän osaamistani säännöllisesti käymällä ammatillisissa täydennyskoulutuksissa. Olen tähän mennessä hankkinut lisäkoulutusta mm. vuorovaikutuksen, epäselvän puheen, lasten syömisvaikeuksien sekä valikoivan puhumattomuuden arvioinnista ja kuntoutuksesta. 

Luonto on minulle tärkeä voimavara, ja vietänkin vapaa-ajallani paljon aikaa luonnon ääressä retkeillen ja ulkoillen. Muihin harrastuksiini kuuluvat pilates, maantiepyöräily ja lukeminen. 

— Tuire

TÄRKEIMPIÄ AMMATILLISIA LISÄKOULUTUKSIA, JOITA TUIRE ON KÄYNYT:

 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
 • PRT-menetelmä
 • PECS (taso 1)
 • OPT (taso 2) ja OPT Feeding
 • Leikki – lapsen tärkein toiminta (pohjautuen Learn to Play-menetelmään)
 • Lasten suunalueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus
 • Helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa
 • Coaching as part of therapy
 • LEGO-based therapy
 • Mitä vikaa syömisessä?
 • Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus
 • Selective Mutism Masterclass (Maggie Johnson) moduulit 1–4
 • Leikin iloa – varhaiskuntoutus yhdessä vanhemman kanssa
 • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille

 

KOULUTUSREFERENSSIT:

 • Valikoiva puhumattomuus -koulutusluento / Turun kaupugin varhaiskasvatuksen opettajien kehittämispäivät 21.9.2022
 • Valikoiva puhumattomuus ja sen kuntoutus lapsilla ja nuorilla / Turun yliopisto, logopedian koulutusohjelma 19.9.2023

Tuire muissa medioissa:

Kaksplus